آبنما فضای داخلی

/, نام تجاری/آبنما فضای داخلی
آبنما فضای داخلی2018-10-27T17:44:20+00:00

توضیحات پروژه

آبنما فضای داخلی 1

آبنما

آبنما فضای داخلی 2

آبنما

ایرانیان باستان در قرون وسطی سیستم توضیع آب داشتند که سبب می شد در کاخ ها و باغ های خود آبنما های بسیار زیاد و زیبایی را تعبیه کنند آب توسط لوله به منابعی که بالاتر از آبنما ی مورد نظر قرار میگرفت و باعث میشد که آب با سرعت بیشتری به سمت آبنما وارد شود. یکی از آبنماهای زیبای ایرانی را میتوان آبنما ی باغ فین نام برد که قدمت بالایی دارد

ساخته شده از: سنگ

به سبک: پست مدرن

محتوای شما به اینجا می رود

درصد رضایت مشتریان از محصول 70
درصد رضایت مشتریان از کیفیت محصول 91
درصد رضایت مشتریان از قیمت محصول 92