آبنما دیواری

/, نام تجاری/آبنما دیواری
آبنما دیواری2018-10-27T17:01:33+00:00

توضیحات پروژه

آبنما دیواری 1

آبنما

آبنما دیواری 2

آبنما

 سعی کنید از قرار دادن آبنما در مناطقی نزدیک به شومینه که محل تسلط آتش بر محیط است جدا خودداری نمائید. همچنین اتاق خواب هم به هیچ عنوان مکان مناسبی برای قرار دادن آبنما نخواهد بود. حتی اگر اتاق خوابتان در بخش های شرق، جنوب شرقی و شمال خانه است از قرار دادن آبنما در اتاق خواب خودداری نمائید.

مختص:فضای داخلی

مواد سازنده:کامپوزیت و سفال

ابعاد و اندازه ها:به درخواست مشتری

محتوای شما به اینجا می رود

درصد رضایت مشتریان از محصول 70
درصد رضایت مشتریان از کیفیت محصول 83
درصد رضایت مشتریان از قیمت محصول 92